Back

Folder: 701/3/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderKorespondencja T. Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem; dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa WP; depesze marszałka Ferdynanda Focha do gen. M. Weyganda i gen. P. Henrysa w Warszawie
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; fr
prevoius list of documents next

Item: pages from 32 to 37

Item description

Title Pismo generała Henrysa do generała Rozwadowskiego z instrukcją dla dowódców armii 
AuthorHenrys, Paul Prosper;  
Topic Najazd bolszewicki 
Type Nota 
Description Nie ma tłumaczenia na język polski. Na marginesach są odręczne uwagi krytyczne generała Tadeusza Rozwadowskiego. 
Abstract Tajne instrukcje dla polskich dowódców grup operacyjnych walczących z bolszewikami. 
Persons Henrys, Paul Prosper;  
Places Białystok; Brześć Litewski; Kobryń; Kowel; Sokal; Warszawa;  
Dates 1920-07-26 
Languages fr 
Date of the item 1920-07-26 
SubjectNajazd bolszewicki

Scans of documents

32
33
34
35
36
37
701-003-001-032.pdf

Click to enlarge