Back

Folder: 701/3/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
FolderRaporty Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu; raporty z konferencji w Spa; dokumenty dot. państw bałtyckich, Gdańska, Litwy Środkowej, Ukrainy, Rosji "białej" i Sowieckiej, gen. St. Bułak- Bałachowicza; depesze z rokowań rozejmowych i pokojowych w Rydze
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 447 to 556

Item description

Title Zbiór materiałów dotyczących sytuacji Polaków w wolnym mieście Gdańsku i relacjach tego miasta z Polską na przełomie lat 1920/21 
AuthorBorowski, Michał; Dowoyno-Sołłohub, Stanisław; Dubin-Pethew; Porębski, Kazimierz; Przeździecki, Alojzy; Sosnkowski, Kazimierz; Szeptycki, Stanisław; Wilczek;  
Topic Wolne miasto Gdańsk a Polska 
Type Report 
Description Informacje o wizycie komisarza Attolico w Gdańsku są w języku francuskim. 
Abstract Polityka polska i niemiecka w wolnym mieście Gdańsku. Partie i stosunki polityczne w tym mieście. Potrzeba propolskiej propagandy. Sylwetki liderów organizacji polskich w Gdańsku. Informacje o ukazujących się tam gazetach niemieckich i polskich. Wiadomości o tajnych organizacjach niemieckich, których celem jest utrzymanie niemieckości Gdańska. Krytyka działań Macieja Biesiadeckiego - generalnego komisarza do wojskowego przedstawicielstwa w Gdańsku. 
Persons Attolico, Bernardo; Biesiadecki, Maciej; Borowski, Michał; Czyżewski; Dowoyno-Sołłohub, Stanisław; Dubin-Pethew; Foch, Ferdinand; Hakkins; Jarnakowski; Kantak, Kamil; Kapp, Wolfgang; Kuhnert; Litwitz; Niessel, Henri Albert; Paderewski, Ignacy Jan; Porębski, Kazimierz; Przeździecki, Alojzy; Rosset; Rząźnicki; Sahm; Sosnkowski, Kazimierz; Stanley, Edward; Szeptycki, Stanisław; Tower, Reginald; Wilczek; Zamoyski, Maurycy;  
Places Gdańsk; Warszawa;  
Dates 1920-11; 1920-12; 1921-01; 1921-02; 1921-03 
Languages pl 
Date of the item 1920-11 
SubjectWolne miasto Gdańsk a Polska

Scans of documents

447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
701-003-002-447.pdf

Click to enlarge