Back

Folder: 701/4/11

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsKomisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego
FolderAkta Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV.
Folder description1926 1926; wiązka; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 375 to 476

Item description

Title Akta 10. Dywizji Piechoty z czasu przewrotu majowego 
AuthorDowództwo 10 Dywizji Piechoty 
Topic przewrót majowy 
Type Report 
Abstract Sprawozdania z przebiegu działań wojskowych, meldunki, rozkazy, imienne zestawy poległych, meldunki o stratach w sprzęcie i materiale wojskowym, szczegółowe sprawozdanie z przebiegu wydarzeń na terenie O.K.nr.IV, szkic sytuacyjny. 
Persons Anlauf, ppłk.; Arciszewski, płk. S. G.; Bartel, min.; Bejnar, gen. brygady; Biskupski, ppłk.; Bończa-Uzdowski, płk.; Buchowski, mjr.; Burhardt-Bukacki, gen.; Cieński, płk.; Cieślak, mjr.; Dahlen, ppłk. Szt. Gen.; Dąbrowski, wojewoda; Dobrowolski, płk.; Dzwonkowski, płk.; Fabrycy, gen. brygady; Frydrych, mjr.; Gotkiewicz, ppłk.; Grzegorzewski, mjr.; Habowski, mjr.; Hoszard, mjr.; Hubiszta, gen.; Iżycki; Jaroszewicz; Jung, gen. dywizji; Kłobukowski, mjr.; Knoll, min. spraw zagr.; Konarzewski, gen.dyw.; Ledóchowski, gen. dywizji; Ładoś, gen.; Malczewski, gen.; Małachowski, gen. brygady; Modelski, płk. Szt. Gen.; Piłsudski, Józef; Prugar, por.; Putek, ppłk. Szt. Gen.; Rachmistruk, płk.; Radoliński, mjr.S.G.; Rataj, Maciej; Remiszewski, wojewoda; Rozwadowski, gen.; Rudnicki, mjr. Szt. Gen.; Sieciński, ppłk.; Smólski; Steinbach, mjr.; Stutzman, płk.; Szeptycki, gen.; Śliwwka, płk.; Tyrakowski, W.; Walawski, mjr.S.G.; Wieczorkiewicz, gen.; Witos, Wincenty; Wojciechowski, Stanisław; Wróblewski, gen.; Zabłocki, kpt.; Zawiślak, ppłk.; Zdrojewski, por.; Żeligowski, gen.; Żurakowski, płk.; Żymirski, gen.;  
Places Belweder; Cytadela; Częstochowa; Koluszki; Kraków; Łęczyca; Łowicz; Łódź; Poznań; Skierniewice; Warszawa;  
Dates 1926-05-13; 1926-05-14; 1926-05-15; 1926-05-16; 1926-05-17; 1926-05-18; 1926-05-19; 1926-05-20; 1926-05-26; 1926-06-02; 1926-06-17; 1926-06-21; 1926-06-22; 1926-06-29; 1926-07-20; 1926-08-24 
Languages pl 
Date of the item 1926-05-19 
Subjectprzewrót majowy

Scans of documents

375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476

Click to enlarge