Back

Folder: 701/4/11

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsKomisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego
FolderAkta Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV.
Folder description1926 1926; wiązka; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 141 to 151

Item description

Title Meldunek sytuacyjny o przebiegu zajść w garnizonie Skierniewice 
AuthorBejnar, Władysław gen.bryg.;  
Topic przewrót majowy 
Type Report 
Persons Bejnar, Władysław gen.bryg.; Boski, mjr.; Burhardt-Bukacki, gen.; Galica, gen.; Herman, płk.; Hermann, płk.; Iwanowski, płk. Szt. Gen.; Konopacki, por.; Latawiec, Jan mjr.; Lubicz-Sadowski, płk.; Malawski, mjr.; Malczewski, gen.dyw.; Małachowski, gen. bryg.; Marchwicki, ppor.; Markowski, ppłk.; Matecki, por.; Mysłowski, Mieczysław ppłk.S.G.; Nowakowski, płk.; Piłsudski, Józef; Rataj, Maciej; Sadowski, płk.; Seweryn, mjr.; Sikorski, gen.; Sosnowski, mjr.; Stankiewicz, ppłk.S.G.; Stefański, kpt.; Strakacz; Stucman, płk.; Stutzmann, mjr.; Szeptycki, gen.broni; Umiastowski, mjr.; Umiastowski, mjr.S.G.; Walawski, mjr.S.G.; Wertheim, mjr.lek.; Wieczorkiewicz, płk.; Wielkopolanin-Nowakowski, ppłk.; Witos, Wincenty; Wojciechowski, Stanisław; Woyno, kpt.;  
Places Belweder; Częstochowa; Katowice; Łódź; Piotrków; Skierniewice; Warszawa;  
Dates 1926-05-12; 1926-05-13; 1926-05-14; 1926-05-15; 1926-05-16; 1926-05-20; 1926-05-27 
Languages pl 
Date of the item 1926-05-27 
Subjectprzewrót majowy

Scans of documents

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Click to enlarge