Back

Folder: 701/4/6

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsKomisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego
FolderAkta Oddziału I Grupy Operacyjnej "Warszawa". Akta dot. spraw zaopatrzenia i stanów osobowych Grupy Operacyjnej "Warszawa". Akta Rejonowej Intendentury Warszawa. Akta Komendy Dyrekcji Kolejowej Warszawa. Akta komisarza stacji regulującej Skierniewice.
Folder description1926 1926; wiązka; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 455 to 555

Item description

Title Akta Rejonowej Intendentury Warszawa 
AuthorRejonowa Intendentura Warszawa 
Topic przewrót majowy 
Type Report 
Abstract Dystrybucja prowizji dla wojska z Rejonowych Zakładów Żywnościowych, rozkaz operacyjny z dn. 15.V.26, przydziały oficerów Intendentury do Dowództwa Grupy Marszałka Piłsudskiego, podporządkowanie oddziałów stacjonujących w Warszawie, Ordre de Bataille niektórych oddziałów. 
Persons Beck, ppłk. Szt. Gen.; Bończa-Uzdowski, płk.; Bortnowski, płk.; Dąb-Biernacki, gen.; Dreszer, gen.; Fabrycy, gen.; Galik, płk.; Gutkowski, dr. mjr. int.; Hickiewicz, płk.; Janicki, ppłk. S. G.; Kędzierski; Kuźmiński, por.; Lipiec, mjr.; Lorenc, Michał mjr. int.; Lorenc, mjr.; Masny, płk.; Pakosz, płk.; Piłsudski, Józef; Sikorski, płk.; Smorawiński, płk.; Strzemieński, płk.; Szelepin, mjr.; Taczak, gen.; Uzdowski, płk.; Wróblewski, Władysław mjr. int.; Zapolski, Jerzy ppłk. int.;  
Places Chełm; Cytadela; Łowicz; Ożarów; Pruszków; Pyry; Raszyn; Warszawa; Wilanów; Wilno; Zamość;  
Dates 1926-05-12; 1926-05-13; 1926-05-14; 1926-05-15; 1926-05-16; 1926-05-18; 1926-05-19; 1926-05-20; 1926-05-21; 1926-06-17 
Languages pl 
Date of the item 1926-05-14 

Scans of documents

455
456-1
456-2
457
458-1
458-2
459
460-1
460-2
461
462
463
464-1
464-2
465
466-1
466-2
467
468-1
468-2
469
470-1
470-2
471
472
473
474-1
474-2
475-1
475-2
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551-1
551-2
552
553
554-1
554-2
555
701-004-006-455.pdf

Click to enlarge