Back

Folder: 701/5/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSprawy Sądowe i Honorowe Generałów i Wyższych Dowódców
FolderAkta sprawy gen. Aleksandra Boruszczaka, dowódcy obrony Wilna
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 16 to 91

Item description

Title Referat w sprawie gen. ppor. Aleksandra Boruszczaka i towarzyszy 
AuthorSąd Wojskowy O.Gen.W.; Sąd Polowy Nacz. Dow.; Dow.Grupy gen. ppor. Boruszczaka; Dow. Frontu Północno-Wschodniego; Dow. 1-szej Armii 
Topic obrona Wilna 
Type Report; Dokument 
Description Nie wymieniono wszystkich miejsc i osób. 
Persons Beck, kpt.; Boruszczak, Aleksander; Burhardt-Bukacki, Stanisław; Haller, Stanisław; Hausner, Karol ppłk; Hupert, ppłk.; Jędrzejewski, gen.; Kościałkowski, kapitan; Majewski, Stefan; Mitschke, Alfred kapitan; Olszewski, mjr.; Pasławski, płk.; Piłsudski, Józef; Rylski, płk.; Rylski, płk. Szt. Gen.; Rządkowski, gen.; Sawicki, ppłk.; Sokołowski, mjr.; Stachiewicz, płk.; Szeptycki, Stanisław; Talens; Tinz, Eugeniusz; Zawistowski, Leon płk.; Żeligowski, Lucjan;  
Places Belweder; Bezdany; Estonia; Finlandia; Grodno; Lida; Litwa; Łotwa; Mińsk; Mołodeczno; Orany; Święciany; Warszawa; Wilno;  
Dates 1920-04; 1920-06-16; 1920-07-04; 1920-07-05; 1920-07-06; 1920-07-07; 1920-07-08; 1920-07-09; 1920-07-10; 1920-07-11; 1920-07-12; 1920-07-13; 1920-07-14; 1920-07-15; 1920-07-17; 1920-07-23; 1920-08-04; 1920-08-26; 1920-08-28; 1921; 1921-01-14; 1921-02-08 
Languages pl 
Date of the item 1921 
Subjectobrona Wilna

Scans of documents

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
701-005-001-016.pdf

Click to enlarge