Back

Folder: 701/5/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSprawy Sądowe i Honorowe Generałów i Wyższych Dowódców
FolderAkta sprawy gen. Aleksandra Boruszczaka, dowódcy obrony Wilna
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 455 to 513

Item description

Title Załączniki do akt sądowych sprawy gen. Boruszczaka i kpt. Mitschke; część IV 
AuthorSąd Wojskowy Okręgu Generalnego w Warszawie 
Topic sprawa gen. Boruszczaka 
Type Dokument 
Abstract Zeznania świadków. 
Persons Bracławski, Jan rtm.; Frylski, kpt.; Haller, Stanisław; Krzemieński, Jakub; Lelecki, Władysław por.; Letyński, Władysław ppor.; Majewski, gen. ppor.; Marcińczyk; Marcińczyk, mjr.; Pasławski, płk.; Polnik, por.; Różański, Jan por.; Rylski, Kazimierz płk S.G.; Skierski, gen. ppor.; Szeptycki, Stanisław; Więckowski, mjr.;  
Places Lida; Warszawa; Wilno;  
Dates 1920-05-02; 1920-07-07; 1920-08-17; 1921; 1921-02-15; 1921-02-25; 1921-02-28; 1921-03-11 
Languages pl 
Date of the item 1921 
Subjectsprawa gen. Boruszczaka

Scans of documents

455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
701-005-001-455.pdf

Click to enlarge