Back

Folder: 701/5/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSprawy Sądowe i Honorowe Generałów i Wyższych Dowódców
FolderAkta sprawy gen. Aleksandra Boruszczaka, dowódcy obrony Wilna
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 250 to 259

Item description

Title Spis załączników oraz akt operacyjnych w tomie III. Dotyczą one sprawy generała Boruszczaka i kapitana Mitschke 
AuthorSąd Wojskowy Okręgu Generalnego w Warszawie; Dowództwo Frontu Północnego 
Topic Sprawa karna przeciwko generałowi Boruszczakowi 
Type List 
Abstract Spis dokumentów z tomu III, zebranych w sprawie karnej przeciwko generałowi Boruszczakowi i kapitanowi Mitschke. 
Languages pl 
SubjectSprawa karna przeciwko generałowi Boruszczakowi

Scans of documents

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
701-005-002-250.pdf

Click to enlarge