Back

Folder: 701/5/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSprawy Sądowe i Honorowe Generałów i Wyższych Dowódców
FolderAkta sprawy gen. Aleksandra Boruszczaka, dowódcy obrony Wilna
Folder description1920 1922; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 478 to 610

Item description

Title Sytuacja generała Aleksandra Boruszczaka po umorzeniu sprawy sądowej przeciwko niemu 
AuthorMinisterstwo Spraw Wojskowych 
Topic Generał Boruszczak w stanie spoczynku. 
Type Inne 
Description Wśród dokumentów jest pismo prokuratora wojskowego dr. podpułkownika Jankowskiego potwierdzające umorzenie sprawy i oskarżenia o zaniechanie obrony Wilna i okolic. Są wśród nich również informacje oraz donosy o życiu generała Boruszczaka po przeniesieniu go w stan spoczynku i o jego rodzinnych powiązaniach z Niemcami. 
Abstract Zbiór pism urzędowych dotyczących zwolnienia z aresztu i rehabilitacji generała Boruszczaka po umorzeniu przez sąd wojskowy sprawy, która toczyła się przeciw niemu i jego wojskowym towarzyszom. Sąd zgodził się z zarzutami nieudolnej organizacji i chaosu informacyjnego występującego podczas obrony Wilna, ale nie stwierdził, że wynikały one ze złej woli. 
Persons Boruszczak, Aleksander; Raszewski, Kazimierz; Tarnawa-Malczewski, Juliusz Tadeusz;  
Places Kiekrz; Warszawa;  
Dates 1922 
Languages pl 
Date of the item 1922 
SubjectGenerał Boruszczak w stanie spoczynku.

Scans of documents

478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
701-005-003-478.pdf

Click to enlarge