Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 69 to 69

Item description

Title Ręczna notatka dotycząca stanu zdrowia generała Agapiewa 
Alternative title Записка відруки відносно стану здоров'я генерала Агапіева 
Type Inne 
Description Ręczna notatka. 
Abstract Informacje na temat stanu zdrowia generała Agapiewa. 
Languages ua 

Scans of documents

69

Click to enlarge