Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 21 to 21

Item description

Title Stan Komisji Kasowej przy Batalionie Pieszym, Konnym i Armatnim Pułku, Batalionie Inżynieryjnym i Pułku Technicznym Szóstej Dywizji Strzeleckiej 
Alternative title Стан Касової Комісії у Піхотному Батальоні.Кінному і Гарматньому Полку.Інжинерному Батальоні і Технічному Полку Шостої Девізії Стрільців 
AuthorZelinski, Wiktor 
Topic Szósta Dywizja Strzelecka Ukraińskiej Armii Ludowej 
Type Artykuł; Book 
Description Tabela zawierająca etaty Komisji Kasowej Szóstej Dywizji Strzeleckiej Ukraińskiej Armii Ludowej. 
Abstract Zapotrzebowanie etatowe Komisji Kasowej Szóstej Dywizji Strzeleckiej Ukraińskiej Armii Ludowej. 
Languages ua 

Scans of documents

21

Click to enlarge