Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 177 to 179

Item description

Title Relacja ze spotkania Naczelnika UMW z Naczelnikiem Angielskiej Misji Wojskowej 
Alternative title Доклад з зустричі Начальника УМВ з начальником Англійської Військової Місії 
AuthorZelinski, Wiktor; Naczelnik Ukraińskiej Misji Wojskowej w RP 
Type Inne 
Description Relacja ze spotkania Naczelnika UMW z Naczelnikiem Angielskiej Misji Wojskowej. 
Abstract Relacja dotyczy sytuacji na froncie ukraińskim po porażce bolszewików, pomocy ze strony Wielkiej Brytanii udzielonej armii ukraińskiej,ilości żołnierzy ukraińskich i ich rozmieszczenia, jak również sytuacji brygady normandzkiej i
moralnego poparcia udzielonego ze strony państw Ententy Ukrainie. 
Persons Wrangel, Piotr;  
Places Francja; Polska; Ukraina; Wielka Brytania;  
Dates 1920-08-31; 1920-09-14 
Languages ua 
Date of the item 1920-09-14 

Scans of documents

177
178
179

Click to enlarge