Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 96 to 96

Item description

Title Pełnomocnictwo udzielone pułkownikowi Michałowi Tkaczukowi. 
Alternative title Повновласть призначена полковнікові Михайлові Ткачукові 
AuthorDowództwo Rady Ludowych Ministerstw 
Type Inne 
Description Dokument w języku ukraińskim i francuskim. 
Abstract Pełnomocnictwo odnośnie prowadzania rozmów i podpisywania umów pomiędzy przedstawicielami Ukraińskiej Republiki Ludowej i Rzeczpospolitej Polskiej a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką. Upoważnienie obejmuje negocjacje dotyczące zawieseznia broni i ustanowienia pokoju. 
Places Polska;  
Dates 1920-08-13; 1920-08-30 
Languages ua 
Date of the item 1920-08-13 

Scans of documents

96

Click to enlarge