Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 175 to 176

Item description

Title Rozkaz Głównego Dowództwa Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej 
Alternative title Наказ Головної КомандиУкраїнської Народної Републіки 
AuthorNaczelnik Kancelarii Polowej Ministerstwa Wojskowości przy Głównym Atamanie 
Type Dokument 
Description Rozkaz zawiera opis działań 6 dywizji Strzeleckiej Ukraińskiej Misji Wojskowej. 
Abstract W rozkazie zawarto opis walk 6 Dywizji Strzeleckiej na froncie polskim i moralne znaczenie tych walk dla samodzielnego bytu państwa ukraińskiego. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-09-10 
Languages ua 
Date of the item 1920-09-10 

Scans of documents

175
176

Click to enlarge