Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 273 to 276

Item description

Title Odręczna notatka na temat spotkania generała Zelinskiego z generałem Armii Rumuńskiej 
Alternative title Записка на тему зустрічі генерала Зелінського з генералом Руминської Армії 
Type Inne 
Description Odręczna notatka. 
Abstract Podczas spotkania generała Zelinskiego z generałem Armii Rumuńskiej omówiono szczegóły zbliżenia Ukrainy z Rumunią w kontekście
sojuszu polsko-ukraińsko-rumuńskiego.
Finansowa pomoc Armii Ukraińskiej. 
Places Polska; Rumunia; Ukraina;  
Languages ua 

Scans of documents

273
274
275
276

Click to enlarge