Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 592 to 592

Item description

Title Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ Української Військової Місії Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej. 
Abstract W dokumencie zawarto polecenie zabezpieczenia finansowego członków komisji oddelegowanych do Armii Ukraińskiej. 
Places Polska;  
Dates 1920-09-30; 1920-10-08 
Languages ua 
Date of the item 1920-10-08 

Scans of documents

592

Click to enlarge