Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 381 to 381

Item description

Title Założenia kniazia Michajła Koczubeja 
Alternative title Заложення князя Михайла Кочубея 
Type Dokument 
Description Kopia dokumentu. 
Abstract Rozmowy Semena Petlury w Warszawie. Kwestia ukraińska a państwa Ententy.
Uregulowanie stosunków pomiędzy Polską a Ukrainą, w świetle polityki francuskiej.
Przyznanie Semenowi Petlurze prawa do reprezentowania kwestii ukraińskiej. Wypracowanie przez generała Wrangela w Paryżu, uregulowania stosunków pomiędzy Polską a Ukrainą. 
Places Paryż; Polska; Ukraina; Warszawa;  
Dates 1920-10-12 
Languages ua 
Date of the item 1920-10-12 

Scans of documents

381

Click to enlarge