Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; fr
prevoius list of documents next

Item: pages from 96 to 96

Item description

Title Le plein pouvoir pour le Colonel Michel Tkatchouk. 
Alternative title List do pułkownika Michela Tkatchuka. 
AuthorLiwicki, Andrij; Przezes Rady Ministrów 
Type List 
Description List upoważniający pułkownika Michela Tkatchuka do pertraktacji pokojowych w imieniu Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej ze Związkiem Radzieckim u boku przedstawicieli RP. Treść pisma również w języku ukraińskim. 
Abstract Upoważnienie w imieniu Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej dla pułkownika Michela Tkatchuka, do prowadzenia pertraktacji pokojowych ze Związkiem Radzieckim u boku przedstawicieli RP. Celem pertraktacji jest zawieszenie broni pomiędzy walczącymi stronami, a w dalszej perspektywie zawarcie traktatu pokojowego. 
Places Polska; Ukraina; Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich;  
Dates 1920-08-13; 1920-08-30 
Languages fr 
Date of the item 1920-08-13 

Scans of documents

96

Click to enlarge