Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 379 to 380

Item description

Title Pismo dotyczące sytuacji Ukrainy 
Alternative title Письмо відносно ситуації на Україні 
Type Dokument 
Description Pismo dotyczące sytuacji Ukrainy, na tle bieżących wydarzeń politycznych. 
Abstract W piśmie zawarto uwagi dotyczące polityki wielkich mocarstw światowych wobec Ukrainy. Zaakcentowanie wyborów prezydenckich w USA jako czynnika zmieniającego sytuację w Europie. Podkreślenie, iż wybory w Stanach Zjednoczonych zmieniają działania Francji i odniesienie tego państwa do Ukrainy. 
Places Europa; Francja; Polska; Stany Zjednoczone Ameryki; Ukraina;  
Dates 1920-10-20 
Languages ua 

Scans of documents

379
380

Click to enlarge