Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 367 to 369

Item description

Title Spotkanie Naczelnika Francuskiej Misji Wojskowej z dowództwem Ukraińskiej Misji Wojskowej 
Alternative title Зустріч Начальника Французської Військової Місії з командуванням Української Військової Місії 
Type Inne 
Description Relacja ze spotkania Naczelnika Francuskiej Misji Wojskowej z dowództwem Ukraińskiej Misji Wojskowej. 
Abstract W sprawozdaniu zawarto kwestie dotyczące zawieszania broni na froncie ukraińsko-bolszewickim.
Ponadto mowa o linii demarkacyjnej i operacjach wojskowych. Rola piechoty w Armii Ukraińskiej,
ruch powstańczy na Ukrainie.
Szczegóły dotyczące mobilizacji Armii Ukraińskiej, ustawodawstwo rolneg na Ukrainie podczas wojny ukraińsko-bolszewickiej.
Podległość rosyjskiej grupy wojskowej dowództwu ukraińskiemu. 
Persons Wrangel, Piotr;  
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-10-20; 1920-10-27 
Languages ua 
Date of the item 1920-10-20 

Scans of documents

367
368
369

Click to enlarge