Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 70 to 73

Item description

Title Informacja skierowana do Głównego Atamana, dotycząca wykonania zadań w dziedzinie propagandowej i wydawniczej. 
Alternative title Інформація скерована до Головного Отамана відносно виконання завдань в області прораганди і видавництва 
AuthorUkraińska Misja Wojskowa w RP 
Type Inne 
Description Informacja, dotycząca wykonania zadań propagandowych i wydawniczych. 
Abstract W notatce zamieszczono informacje na temat gazety "Syn Ukrainy", kwestii finansowych związanych z jej wydawaniem, innymi wydawanictwami, propagandą, kwestiami kadrowymi. 
Places Polska; Republika Weimarska;  
Dates 1920-08-10 
Languages ua 
Date of the item 1920-08-10 

Scans of documents

70
71
72
73

Click to enlarge