Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 446 to 447

Item description

Title Wiadomość o personalnym składzie Komisji Kontrolno-Organizacyjnej 
Alternative title Повідомлення про персональний склад Контрольно-Організаційної Комісії 
AuthorPetlura, Semen; Zieliński, Wiktor 
Type Dokument 
Description Dokument informujący o personalnym składzie Komisji Kontrolno-Organizacyjnej. 
Abstract W dokumencie zawarto personalny skład Komisji Kontrolno-Organizacyjnej i ogłoszenie Głównego Zarządu Wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej, skierowane do wszystkich instytucji zajmujących się tłumaczeniem artykułów i książek oraz finansowaniu tych przedsięwzięć. 
Places Ukraina;  
Dates 1920-07-11; 1920-07-14; 1920-08-01; 1920-08-11; 1920-09-05; 1920-09-20; 1920-09-22; 1920-09-27 
Languages ua 
Date of the item 1920-09-20 

Scans of documents

446
447

Click to enlarge