Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 555 to 556

Item description

Title Wyciąg z rozkładu prac Misji Wojskowej 
Alternative title Витяг з розкладу праць Військової Місії 
AuthorNaczelnik Kancelarii Ukraińskiej Misji Wojskowej 
Type Inne 
Description Wyciąg z rozkładu prac. 
Abstract Zakres kompetencyjny poszczególnych oddziałów Ukraińskiej Misji Wojskowej. 
Places Polska; Ukraina;  
Languages ua 

Scans of documents

555
556

Click to enlarge