Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 230 to 230

Item description

Title Odpis Odpowiedzi Szefa Sztabu Wojska Polskiego skierowany do Ukraińskiej Misji Wojskowej dotyczący zgody Rumunii, na przemarsz przez jej terytorium 2 Dywizji generała Omeljanowicza-Pawlenki. 
Alternative title Копія відповіді Шефа Штабу Війська Польського скерованої до Української Військової Місії відносно згоди Руминії на переправу через ії територію 2 Дивізії генерала Омельяновича-Павленкі 
AuthorRozwadowski, Tadeusz;  
Type Inne 
Description Pismo potwierdzające zgodę na przerzucenie 2 Dywizji Wojsk URL oraz podjęcie odpowiednich działań dyplomatycznych przez Sztab Generalny Wojska Polskiego w Naczelnym Dowództwie Wojsk Rumuńskich. 
Abstract Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego wyraża zgodę na przerzucenie na Chorsuńszczyznę 2 Dywizji generała Michajła Omelianowicza-Pawlenki. W powyższej sprawie poczyniono już działania dyplomatyczne w Naczelnym Dowództwie Wojsk Rumuńskich. 
Persons Rozwadowski, Tadeusz;  
Places Bukareszt; Chorsuńszczyzna; Polska; Rumunia; Ukraina; Warszawa;  
Dates 1920-08-27; 1920-09-04 
Languages pl 
Date of the item 1920-09-04 

Scans of documents

230

Click to enlarge