Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 473 to 473

Item description

Title Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 
Alternative title Наказ Української Військової Місії 
Type Inne 
Description Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej. 
Abstract Informacje na temat wypłacenia żołdu żołnierzom oraz delegacji służbowych. 
Places Polska; Warszawa;  
Dates 1920-07-31; 1920-08-14; 1920-08-20; 1920-08-22; 1920-09-10; 1920-09-14; 1920-09-25; 1920-09-29 
Languages ua 
Date of the item 1920-09-29 

Scans of documents

473

Click to enlarge