Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 510 to 511

Item description

Title Rozkaz nr 69 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр 69 Української Військової Місії в Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor; Naczelnik Ukraińskiej Misji Wojskowej 
Type Inne 
Description Rozkaz Naczelnika Ukraińskiej Misji Wojskowej. 
Abstract Powołanie komisji, zajmującej się rangami wojskowych i urzędników. Komisji tej nakazano natychmiastowe przystąpienie do prac. Polecenie, aby przybyłych z Łańcuta żołnierzy dołączyć do misji i zabezpieczyć ich finansowo. Informacja o zmianach personalnych i związanych z nimi kwestiami finansowymi. 
Places Łańcut; Polska;  
Dates 1920-04-24; 1920-08-31; 1920-09-02; 1920-09-04 
Languages ua 
Date of the item 1920-09-04 

Scans of documents

510
511

Click to enlarge