Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 444 to 444

Item description

Title Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 
Alternative title Наказ Української Військової Місії 
AuthorZieliński, Wiktor; Ukraińska Misja Wojskowa 
Type Dokument 
Description Dokument Ukraińskiej Misji Wojskowej na temat finansowego wynagrodzenia żołnierzy. 
Abstract W rozkazie zawarto polecenie o finansowym zaopatrzeniu żołnierzy odkomendowanych do Ukraińskiej Misji Wojskowej, jak też wypłaceniu ekwiwalentu pieniężnego inwalidzie wojennemu. 
Places Polska;  
Dates 1920-10-07; 1920-10-09; 1920-10-10; 1920-10-12 
Languages ua 
Date of the item 1920-10-12 

Scans of documents

444

Click to enlarge