Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 23 to 29

Item description

Title Pismo Szefa Sztabu Ukraińskiej Rerpubliki Ludowej do Szefa Sztabu Generalnego Wojsk Polskich. 
Alternative title Письмо Шефа Штабу Украінської Народної Республікі до Шефа Генерального Штабу Війська Польского 
AuthorSzef Sztabu Generalnego Ukraińskiej Republiki Ludowej; I Generał Kwatermistrz Sztabu Generalnego 
Type Dokument 
Description Stanowisko strony ukraińskiej w kontekście przestrzegania zapisów Konwencji Polsko-Ukraińskiej. Zarys sytuacji militarnej i współpracy polsko-ukraińskiej w okresie polskiej ofensywy na Kijów. 
Abstract Sztab Generalny Ukraińskiej Republiki Ludowej zwraca uwagę na niewywiązywanie się strony polskiej z zapisów Konwencji Polsko-Ukraińskiej. Pismo zawiera również pogląd, iż polska ofensywa kijowska nie przebiegałaby tak sprawnie gdyby nie wsparcie i życzliwość ukraińskiej ludności cywilnej, a także skuteczna pomoc sprzymierzonej Armii Ukraińskiej. Pojawiają się również zarzuty dotyczące rzekomej niechęci Rządu Polskiego wobec Ukraińców. 
Persons Budionny, Siemion; Haller, Józef; Piłsudski, Józef;  
Places Bar; Berdyczów; Dubno; Galicja; Kijów; Korosteń; Koziatyn; Lwów; Mohylów Podolski; Podole; Równe; Ukraina; Winnica; Żmerynka;  
Dates 1920-07-24 
Languages pl 
Date of the item 1920-07-24 

Scans of documents

23
24
25
26
27
28
29

Click to enlarge