Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 598 to 599

Item description

Title Rozkaz Nr 137 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр.137 Української Військової Місії в Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Rozkaz w sprawach kadrowych i personalnych. 
Abstract Informacje o udzieleniu pomocy finansowej choremu lekarzowi, żołnierzach oddelegowanych i przybyłych do misji, oraz powracających z urlopów. 
Places Polska;  
Dates 1920-09-14; 1920-10-08; 1920-10-11; 1920-10-12; 1920-10-13; 1920-10-15; 1920-10-18 
Languages ua 
Date of the item 1920-10-15 

Scans of documents

598
599

Click to enlarge