Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 602 to 602

Item description

Title Rozkaz Nr 141 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр.141 Української Військової Місії в Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Kopia rozkazu. 
Abstract Sprawy personalne żołnierzy przebywających w podróżach służbowych. Sytuacja oddelegowanych do miejsca stacjonowania Głównego Atamana i oddelegowanych do pełnienia obowiązków przedstawicieli głównej drużyny wojskowej. Sytuacja żołnierzy przeznaczonych do powrotu do swoich oddziałów macierzystych. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-10-16; 1920-10-18 
Languages ua 
Date of the item 1920-10-18 

Scans of documents

602

Click to enlarge