Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 517 to 517

Item description

Title Rozkaz nr 90 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej. 
Alternative title Наказ нр.90 Української Військової Місії в Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Rozkaz Naczelnika Ukraińskiej Misji Wojskowej. 
Abstract Informacja o dołączonych do misji żołnierzach i ich finansowym zabezpieczeniu. Poruszenie kwestii żołnierzy oddelegowanych do innych misji. 
Places Polska;  
Dates 1920-08-17; 1920-08-31; 1920-09-09; 1920-09-11; 1920-09-14; 1920-09-16; 1920-09-17; 1920-09-18 
Languages ua 
Date of the item 1920-08-17 

Scans of documents

517

Click to enlarge