Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 10 to 17

Item description

Title Raport dotyczący spraw techniczno-organizacyjnych w Armii Ukraińskiej 
AuthorBezruczko, Marko;  
Type Inne 
Description Raport wojskowy. 
Abstract System organizacji Armii Ukraińskiej. Specjalizacja i przydział zadaniowy poszczególnych jednostek. Zapotrzebowanie na wyposażenie i braki sprzętowe. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-07-17; 1920-07-20 
Languages ua 
Date of the item 1920-07-17 

Scans of documents

10
11
12
13
14
15
16
17

Click to enlarge