Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 210 to 214

Item description

Title Walka z bolszewizmem 
Alternative title Боротьба з більшовизмом 
AuthorFrancuska Misja Wojskowa w Polsce 
Type Inne 
Description Relacja ze spotkania generała Wiktora Zielińskiego z przedstawicielem Francuskiej Misji Wojskowej. 
Abstract Sprawy niepodległości Ukrainy, oraz miejsce w polityce międzynarodowej. Zwiększenie liczebności Armii Ukraińskiej. Walka z bolszewizmem. Stworzenie i zaopatrzenie Armii biorącej udział w walkach z Rosją Radziecką, rola Ukrainy. 
Persons Denikin, Anton; Weygand, Maxime; Wrangel, Piotr;  
Places Francja; Polska; Rosja; Ukraina;  
Dates 1919-09; 1920-09-16; 1920-09-22 
Languages ua 
Date of the item 1920-09-16 

Scans of documents

210
211
212
213
214

Click to enlarge