Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 390 to 392

Item description

Title Raport dotyczący informacji pozyskanych ze źródeł francuskich i rosyjskich 
Alternative title Рапорт відносно інформацій отриманих з французських та російських джерел 
Type Inne 
Description Informacje francuskie i rosyjskie dotyczące Armii Ukraińskiej. 
Abstract Poparcie rządu francuskiego dla gen. Wrangla. Los uchodźców na Krymie, sytuacja na na froncie, straty bolszewików poniesione podczas wojny. Warunki zawarcia porozumienia pomiędzy rządem Wrangla a rządem Petlury, taktyka w pertraktacjach z bolszewikami. 
Persons Wrangel, Piotr;  
Places Francja; Rosja; Ukraina;  
Dates 1920-11-20 
Languages ua 
Date of the item 1920-11-20 

Scans of documents

390
391
392

Click to enlarge