Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
prevoius list of documents next

Item: pages from 438 to 439

Item description

Title Odpowiedź Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego skierowana do Sekcji Wojskowej Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej. 
Alternative title Відповідь Начального Керівництва Війська Польського скерована до Військової Секції Української Дипломатичної Місії 
AuthorNaczelne Dowództwo Wojska Polskiego (Sztab Generalny) 
Type Dokument 
Description Odpowiedź Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego udzielona Sekcji Wojskowej Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej. 
Abstract Pismo Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego do Sekcji Wojskowej Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej. Odpowiedź dotycząca spraw organizacyjnych. Poruszono tematy: usprawnienia komunikacji pomiędzy Brześciem a Łańcutem, orkiestry ukraińskiej, jeńców ukraińskich na ziemiach niemieckich, otworzenia biur informacyjno-werbunkowych w kilku miastach Kresów, zwolnienia Ukraińców naddnieprzeńskich z oddziałów robotniczych, zatargu między polskimi oficerami a Ukraińskim Dowództwem Wojskowym oraz poprawu przepływu informacji. 
Places Berlin; Białoruś; Brześć; Dniepr; Dubno; Kowel; Krzemieniec; Litwa; Łańcut; Łuck; Naddnieprze; Niemcy; Ostróg; Podole; Polska; Równe; Starokonstantynów; Tarnopol; Ukraina; Warszawa; Wołyń; Zwiahel;  
Dates 1920-03-12; 1920-03-13; 1920-03-20 
Languages pl 
Date of the item 1920-03-20 

Scans of documents

438
439

Click to enlarge