Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 45 to 47

Item description

Title Wskazówki dotyczące funkcjonowania Armii Ukraińskiej 
Alternative title Вказівки відносно функційності Української Армії 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Szczegóły na temat funkcjonowania Armii Ukraińskiej 
Abstract Sprawy finansowe, personalne, organizacyjne Armi Ukraińskiej. 
Places Bessarabia; Galicja; Polska; Rumunia; Ukraina; Ukraina Zakarpacka;  
Dates 1920-02-25 
Languages ua 
Date of the item 1920-02-25 

Scans of documents

45
46
47

Click to enlarge