Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 492 to 493

Item description

Title Schemat organizacji Dywizji Strzeleckiej 
Alternative title Схема організації Стрілецької Дивізії 
AuthorDowództwo Wojsk Ukraińskich 
Type Inne 
Description Schemat obrazujący strukturę jednostki. 
Abstract W ramach schematu wyodrębniono: komandora dywizji, naczelnika sztabu, sotnie kulomiotne, sotnie konne, sotnie piechotne, sotnie techniczne, skład dywizji, batalion strzelecki, półsotnię strzelecką, brygady zapasowe, oddziały techniczne, pułk techniczny. 
Dates 1920-02 
Languages ua 
Date of the item 1920-02 

Scans of documents

492
493

Click to enlarge