Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 272 to 272

Item description

Title Rozkaz nr 156 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр.156 Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor; Szef Sekcji 
Type Inne 
Description Kopia rozkazu. 
Abstract Przekazanie pułkownikowi Pawłence zaliczki na potrzeby utworzenia floty powietrznej. Przeznaczenie środków finansowych na wydatki Sekcji. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-06-12; 1920-06-18; 1920-06-19; 1920-06-20 
Languages ua 
Date of the item 1920-06-19 

Scans of documents

272

Click to enlarge