Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 22 to 22

Item description

Title Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
Type Inne 
Description Dokument dotyczący spraw bieżących Armii Ukraińskiej. 
Abstract W dokumencie rozpatrzono kwestię pieniędzy przeznaczonych na pomoc żołnierzom. 
Places Polska; Republika Weimarska;  
Dates 1919-12-25; 1920-01-11; 1920-02-06; 1920-02-07; 1920-02-08 
Languages ua 
Date of the item 1920-02-08 

Scans of documents

22

Click to enlarge