Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 73 to 73

Item description

Title Rozkaz nr 43 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
AuthorUkraińska Misja Dyplomatyczna w Rzeczpospolitej Polskiej 
Type Inne 
Description Dokument dotyczący spraw finansowych. 
Abstract Rozdysponowanie środków finansowych będących w posiadaniu Armiii Ukraińskiej. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-02-28; 1920-03-09; 1920-03-10; 1920-03-12; 1920-03-13 
Languages ua 
Date of the item 1920-03-12 

Scans of documents

73

Click to enlarge