Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 71 to 71

Item description

Title Rozkaz nr 42 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр.42Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor; Szef Sekcji 
Type Inne 
Description Kopia rozkazu w sprawach finansowych. 
Abstract Setnik Kaszczenko zostaje przyłączony do Sekcji. Określenie zasad dysponowania środkami finansowymi, będącymi w dyspozycji Armii Ukraińskiej. Wypłacenie 496 marek polskich pułkownikowi Stasiuniewiczowi, oddelegowanemu do Brześcia Litewskiego. Przeznaczenie 1000 marek polskich na spłatę zadłużenia, a 227 na potrzeby biura informacyjnego Sekcji. 
Places Brześć Litewski; Polska;  
Dates 1920-03-06; 1920-03-08; 1920-03-10; 1920-03-11 
Languages ua 
Date of the item 1920-03-10 

Scans of documents

71

Click to enlarge