Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 136 to 137

Item description

Title Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Rozkaz dotyczący spraw finansowych. 
Abstract W dokumencie zawarto dyspozycje odnośnie środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Armii Ukraińskiej. 
Places Polska;  
Dates 1920-04-08; 1920-04-09; 1920-04-10; 1920-04-13; 1920-04-14; 1920-04-15 
Languages ua 
Date of the item 1920-04-14 

Scans of documents

136
137

Click to enlarge