Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 115 to 116

Item description

Title Rozkaz Nr 67 w Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр.67 Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor 
Type Inne 
Description Kopia rozkazu. 
Abstract Dyspozycje dot. środków finansowych, należących do Armii Ukraińskiej. Wydatki na biuro informacyno-werbunkowe, żołdy, odzież wojskową, rekompensatę za rzeczy ukradzione, utrzymanie przebywających w oddelegowaniu i na urlopach oraz wymianę walut. 
Dates 1920-03-29; 1920-03-30; 1920-03-31; 1920-04-01; 1920-04-02; 1920-04-03; 1920-04-05; 1920-04-07; 1920-04-21 
Languages ua 
Date of the item 1920-04-03 

Scans of documents

115
116

Click to enlarge