Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 232 to 232

Item description

Title Rozkaz nr 133 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр.133 Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor; Szef Sekcji 
Type Inne 
Description Rozkaz w sprawie likwidacji Sekcji. 
Abstract Wytyczne personalno-organizacyjne, w związku z likwidacją Sekcji. Skierowanie podpułkownika Didkowskiego do pracy w Sztabie Generalnym. Jego obowiązki miał przejąć chorąży Szpaczyński. Wydanie polecenia uporządkowania dokumentów Sekcji czyli ich zarejestrowania oraz spisania. W związku z wyjazdem Szefa Sekcji do Winnicy, jego obowiązki przejął pułkownik Bondarowski. 
Places Polska; Ukraina; Winnica;  
Dates 1920-06-01; 1920-06-02 
Languages ua 
Date of the item 1920-06-02 

Scans of documents

232

Click to enlarge