Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 252 to 253

Item description

Title Rozkaz Nr 144 Sekcji ds. Wojskowych Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр.144 Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorBondarewski, Michał 
Type Inne 
Description Rozkaz dotyczący spraw organizacyjnych i finansowych. 
Abstract Sprawy organizacyjno-finansowe. Informacje o żołnierzach przybyłych i odłączonych z misji, powracających z delegacji służbowych, tymczasowo przyłączonych do Armii Ukraińskiej. Środki pieniężne na uposażenie. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-06-03; 1920-06-09; 1920-06-10 
Languages ua 
Date of the item 1920-06-10 

Scans of documents

252
253

Click to enlarge