Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 442 to 443

Item description

Title Raport dla Inspektora Formacji Wojskowych w Polsce 
Alternative title Рапорт інспектору Військових Формацій у Польщі 
AuthorBezruczko, Marko;  
Type Inne 
Description Rękopis - raport o działalności oddziału Stanisława Bułaka- Bałachowicza. 
Abstract Organizacja oddziału Stanisława Bułaka- Bałachowicza. Skład ilościowy oddziału, historia politycznych wyborów Bałachowicza. Odnotowano, iż początkowo identyfikował się z bolszewikami, potem przeszedł do opozycji. Przypadki grabieży ze strony jego wojsk i podjęte próby zdyscyplinowania. 
Places Polska;  
Dates 1920-03-23; 1920-03-27; 1920-03-28 
Languages ua 
Date of the item 1920-03-23 

Scans of documents

442
443

Click to enlarge