Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 314 to 314

Item description

Title Rozkaz nr 172 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр.172 Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor; Szef Sekcji 
Type Inne 
Description Kopia rozkazu. 
Abstract Wytyczne w sprawach finansowo-organizacyjnych. W szczególności omówienie sprawy finansowania podróży służbowych, jak też Kozaków przyłączonych do misji i innych ważnych z punktu widzenia armii wydatków. 
Places Polska;  
Dates 1920-06-28; 1920-06-29; 1920-06-30; 1920-07-01; 1920-07-02; 1920-07-03 
Languages ua 
Date of the item 1920-07-02 

Scans of documents

314

Click to enlarge