Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 513 to 513

Item description

Title Spis etatów zatwierdzonych przez Głównego Atamana i ogłoszony w rozkazie Głównego Zarządu Wojsk 
Alternative title Список посад затверджених Головним Отоманом і оголошений в наказі Головного Уряду Військ 
AuthorDidkowskyj, Maksym 
Type Inne 
Description Spis kadr. 
Abstract Spis kadrowy Armii Ukraińskiej. 
Places Polska; Rumunia;  
Dates 1920-02-25 
Languages ua 

Scans of documents

513

Click to enlarge