Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 531 to 533

Item description

Title Jednostki podległe naczelnikowi zaopatrzenia 
Alternative title Військові частини підлеглі начальникові постачання 
AuthorDidkowskyj, Mykoła 
Type Inne 
Description Dane w formie tabeli. 
Abstract Podział jednostek podległych naczelnikowi zaopatrzenia. 
Dates 1920-02-25 
Languages ua 
Date of the item 1920-02-25 

Scans of documents

531
532
533

Click to enlarge