Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
FolderDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ua
prevoius list of documents next

Item: pages from 338 to 341

Item description

Title Rozkaz nr 188 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 
Alternative title Наказ нр.188 Секції дс.Військових при Украінський Дипломатичній місії у Речі Посполітий 
AuthorZieliński, Wiktor; Szef Sekcji 
Type Inne 
Description Rozkaz Szefa Sekcji w sprawach organizacyjno-finansowych. 
Abstract Rozdzielenie środków pieniężnych przeznaczonych dla przyłączonych do Sekcji, z dokładnym podziałem na kwoty przysługujące poszczególnym żołnierzom. Wśród nich znalazły się m.in. środki finansowe na zakup butów czy też zebranie dowódców. Jako przychód potraktowano arkusze map terenów Ukrainy, otrzymane od polskiego Ministerstwa Wojskowości. Wśród wydatków znalazły się środki pieniężne przeznaczone na transport, mienie wojskowe pomyłkowo otrzymane od chorążego Klimowicza, bilety kolejowe, transport odzieży, jak też wypłaty żołdów. 
Places Polska; Ukraina;  
Dates 1920-05-15; 1920-06-30; 1920-07-01; 1920-07-02; 1920-07-04; 1920-07-05; 1920-07-06; 1920-07-07; 1920-07-08; 1920-07-09; 1920-07-10; 1920-07-11; 1920-07-12; 1920-07-13; 1920-07-15; 1920-07-17 
Languages ua 
Date of the item 1920-07-13 

Scans of documents

338
339
340
341

Click to enlarge